Aki áldásban részesít, maga is gyarapszik.

Aki áldásban részesít, maga is gyarapszik. Péld 11,25

Bankszámlaszámunk

Bankszámlaszám

Szent András Evangelizációs Alapítvány:
12011148–00130975–00100002

Adószámunk

Adószám

Szent András Evangelizációs Alapítvány:
18257616–1–43

Alapítványunk célja az örömhír terjesztése és az élő Isten akaratának teljesítése jegyében az emberi élet szolgálata, szűkebb értelemben pedig a Szent András Evangelizációs Iskola működésének lehetővé tétele Magyarországon. Nem emberi tervet építünk, hanem Istenét. Istennek a Szent András Evangelizációs Iskola szolgálatáról szóló álma megvalósulásához anyagi források is szükségesek. Sokan, nagyon sokan vannak azok, akik 1995 óta a saját pénztárcájukat Jézus Krisztusnak ajánlva részt vettek vagy vesznek ennek az álomnak a megvalósulásában. Ha ismeri az Iskola tevékenységének gyümölcseit, kérjük támogassa szolgálatunkat, így részesévé válik az álom teljesedésének.

Az Alapítvány 2021. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása

A kuratórium a mai ülésén határozott az idei tervezett kurzusok támogatásáról valamint egy szociális támogatásról is.

A kuratórium úgy döntött, hogy támogatja az Iskola azon vízióját, hogy új nemzedék nevelésébe kezdjen és elindítsa az „A! generáció” képzést és ennek anyagi feltételeit az Alapítván igyekszik valamilyen módon előteremteni.

Bemutatjuk a megújult irodánkat. A járványhelyzet okozta programok leállása a Missziós Központban jó lehetőség volt arra, hogy a régóta halogatott felújításokat elvégezzük: a falak festését a nagyteremben, szálláson, közös helységekben, irodákban és a kápolnában, a padlószőnyegek cseréjét a kápolnában és az irodákban. A játszó szobából beszélgetős helységet alakítottunk ki.

Az Alapítvány 2020. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása

A kuratórium tagjai az ülés során megtekintették a felújított Krisztus Király Missziós Központot, és eldöntötték, hogy 2021.05.10-től megnyitják az alapítványi irodát és a Missziós Központot.

A kuratórium Budapesten megtartott ülésén áttekintette az alapítvány 2021-es év első felének jelentősebb feladatait, melyeket el is fogadott.

A Kuratórium a mai ülésén lezárta a nemzetközi irodának szóló rendkívüli – a COVID-19 járvány pénzügyi hatásait enyhítendő – adománygyűjtést és határozott az adomány átutalásáról. Ezen túlmenően pedig a kuratórium a járványhelyzet hazai alakulása miatt a távmunka újbóli bevezetése mellett döntött november 1-től 2021. március 1-ig.

A kuratórium legutóbbi – Válra kihelyezett – ülésén áttekintette a megelőző 2019-es év tevékenységeit, pénzügyeit a mérleg és az egyszerűsített éves beszámoló alapján, amelyeket el is fogadott.

A kuratórium a mai napon az iroda bezárásáról és távmunka bevezetéséről döntött a párhuzamos állami intézkedések feloldásáig. A távmunkához szükséges eszközök beszerzése is döntésre került, valamint az éves programok átütemezése is szükségessé vált.

A kuratórium mai ülésén döntött az idei kurzusok, nevezeten az Apolló kurzus [HU-20-23] támogatásáról.

A kuratórium a pénteki ülésén arról döntött, hogy kiküldi az alapítvány munkatársait a Szent András Evangelizációs Iskola európai továbbképzésére a lengyelországi Stryszawaba, továbbá, hogy ezen találkozást megragadva átadja a támogatását a nemzetközi iskolának.

A bírósághoz a bejegyzés érdekében bejelentett változások ügyével kapcsolatban a bíróság által kifogásolt okok miatt a Kuratórium megismételte előző ülését.

A kuratórium legutóbbi ülésén áttekintette a megelőző év tevékenységeit, pénzügyeit a mérleg és az egyszerűsített éves beszámoló alapján, amelyeket el is fogadott.

A kuratórium a legutolsó ülését új kuratóriumi elnököt választott Gállné Busai Barbara személyében, továbbá változásokat eszközölt az alapító okiratban: a rövid név meghatározását, az alapítványi ingatlanok hasznosítását és céljainak bővítését.

A kuratórium a legutóbbi ülésén az alkalmazottakat érintő változásról döntött: Arm Katalin munkaviszonya megszűnik december végén, feladatkörébe Gállné Busai Barbarát alkalmazza 2019. február 1-től. E munkaviszony változás nem érinti Arm Katalin kuratóriumban betöltött tisztségét. Továbbá munkaeszköz beszerzésről is született döntés.

A kuratórium a legutolsó ülésén jóváhagyta a Kondorosi Holding Zrt. csatlakozási kérelmét, valamint elfogadta az általa felajánlott vagyoni hozzájárulást.

Az alapítvány kuratórium a napokban ülést tartott, ahol az alapító módosította az alapító okiratot: a technikai módosítások mellett bővítette az alapítványhoz való csatlakozás lehetőségeit.

A mai napon a kuratórium ülést tartott. A Szent András Evangelizációs Iskola vezetésében bekövetkezett változást tudomásul véve megerősítette együttműködési szándékát az új igazgatóval. Egyúttal eszközbeszerzésről is döntött.

A kuratórium legutóbbi ülésén áttekintette a megelőző év tevékenységeit, pénzügyeit a mérleg és a közhasznúsági jelentés alapján, amelyeket el is fogadott.

A kuratórium mai ülésén számba vette az idei évre tervezett jelentősebb kurzusokat, azok pénzügyi megvalósíthatósági szempontjait és döntött néhány kurzus támogatásáról.

EFOP–1.3.7-17-2017-00154

Kedvezményezett neve

Szent Andárs Evangelizációs Alapítvány

Konzorciumi parnter neve

Új Jeruzsélem Katolikus Közösség

Projekt címe

Szemléletformálás, avagy hátránykompenzációs program a közösségek létrejöttéért

Szerződött támogatás összege

49 414 999 Ft, azaz negyvenkilencmillió-négyszáztizennégyezer-kilencszázkilencvenkilenc forint

Támogatás mértéke

100%

Projekt tartalmának bemutatása

Projektünk a Szent András Evangelizációs alapítvány és az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség összefogásával jött létre. A megvalósuló tevékenységek során a Szent András Evangelizációs Iskola képzési tapasztalatát ötvözzük az Új Jeruzsálem Katolikus közösségépítő tapasztalatával. Mindkét konzorciumi tag tevékenysége többrétű és több helyszínhez köthető. Jelen pályázatunk Kecel és környékén történő közösségfejlesztésre irányul. Itt tervezzük az alapítvány és az Új Jeruzsálem közösség profiljának megfelelő közösségépítés fejlesztését. A projekt tevékenységei során a hátrányos helyzetben lévő emberek közösségbe szervezése integráltan történik. Mindez segíti a szociokultúrális hátrányok csökkentését és lehetővé teszi a hátrányos helyzetű emberek befogadását, megsegítését. A többségi társadalom számára mindez szemléletformáló és érzékenyítő hatású, csökken az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés. A projekt átfogó célja: fenntartható struktúrával és szervezeti háttérrel rendelkező befogadó közösség kialakítása Kecelen. A cél eléréséhez a projekt időszaka alatt kurzusokat, koncerteket, közösségi napokat szervezünk Keceliek és a környékben lakók számára. A projekthez kapcsolódó szervezetfejlesztési tevékenység a Szent András Evangelizációs Alapítvány szervezetének fejlesztésére irányul. A szervezetfejlesztés tevékenységeinek megvalósulása által szeretnénk a módszertanokhoz kapcsolódó szakmai anyagokat összegyűjteni, fejleszteni. A projekt során szerzett tapasztalatokat és a kidolgozott módszertani segédanyagokat munkatársi képzések formájában terjesztjük, ezzel lehetőséget adva a projekt multiplikálódásának más településeken is.

Projekt (tervezett) befejezési dátuma

2021. június 29.

Projektazonosítószám

EFOP–1.3.7-17-2017-00154

A kuratórium legutolsó ülésén eszközbeszerzésről döntött a zenei szolgálat szükségletei számára.

A megállapított ösztöndíjkeretből az alapítvány kuratóriumi megítélte a támogatásokat a határon túliak számára a III. európai szemináriumot illetően.

A nyári III. európai szemináriumra készülve munkatársakat küldünk ki Rómába a Karizmatikus Megújulás 50. jubileumi ünnepségére, melyen a Szent András Evangelizációs Iskola nemzetközi tanácsa is részt vesz – erről döntött a kuratórium legutóbbi ülésén.

Szja 1%

1 lehetőség, 1 jó cél, 1 jó döntés, 1 %, Hogy legyenek akik hirdetik az evangéliumot!

EFOP–1.3.7-17-2017-00154

EFOP–1.3.7-17-2017-00154