2019. júl. 22.

A bírósághoz a bejegyzés érdekében bejelentett változások ügyével kapcsolatban a bíróság által kifogásolt okok miatt a Kuratórium megismételte előző ülését.

2019. jún. 5.

A kuratórium legutóbbi ülésén áttekintette a megelőző év tevékenységeit, pénzügyeit a mérleg és az egyszerűsített éves beszámoló alapján, amelyeket el is fogadott.

2019. máj. 9.

A kuratórium a legutolsó ülését új kuratóriumi elnököt választott Gállné Busai Barbara személyében, továbbá változásokat eszközölt az alapító okiratban: a rövid név meghatározását, az alapítványi ingatlanok hasznosítását és céljainak bővítését.

2018. dec. 5.

A kuratórium a legutóbbi ülésén az alkalmazottakat érintő változásról döntött: Arm Katalin munkaviszonya megszűnik december végén, feladatkörébe Gállné Busai Barbarát alkalmazza 2019. február 1-től. E munkaviszony változás nem érinti Arm Katalin kuratóriumban betöltött tisztségét. Továbbá munkaeszköz beszerzésről is született döntés.

2018. dec. 4.

A kuratórium a legutolsó ülésén jóváhagyta a Kondorosi Holding Zrt. csatlakozási kérelmét, valamint elfogadta az általa felajánlott vagyoni hozzájárulást.

2018. nov. 9.

Az alapítvány kuratórium a napokban ülést tartott, ahol az alapító módosította az alapító okiratot: a technikai módosítások mellett bővítette az alapítványhoz való csatlakozás lehetőségeit.

2018. okt. 1.

A mai napon a kuratórium ülést tartott. A Szent András Evangelizációs Iskola vezetésében bekövetkezett változást tudomásul véve megerősítette együttműködési szándékát az új igazgatóval. Egyúttal eszközbeszerzésről is döntött.

2018. máj. 31.

A kuratórium legutóbbi ülésén áttekintette a megelőző év tevékenységeit, pénzügyeit a mérleg és a közhasznúsági jelentés alapján, amelyeket el is fogadott.

2018. jan. 16.

A kuratórium mai ülésén számba vette az idei évre tervezett jelentősebb kurzusokat, azok pénzügyi megvalósíthatósági szempontjait és döntött néhány kurzus támogatásáról.

2018. jan. 1.
EFOP–1.3.7-17-2017-00154
Kedvezményezett neve
Szent Andárs Evangelizációs Alapítvány
Konzorciumi parnter neve
Új Jeruzsélem Katolikus Közösség
Projekt címe
Szemléletformálás, avagy hátránykompenzációs program a közösségek létrejöttéért
Szerződött támogatás összege
49.999.810 Ft, azaz negyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-nyolcszáztíz forint
Támogatás mértéke
100%
Projekt tartalmának bemutatása
Projektünk a Szent András Evangelizációs alapítvány és az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség összefogásával jött létre. A megvalósuló tevékenységek során a Szent András Evangelizációs Iskola képzési tapasztalatát ötvözzük az Új Jeruzsálem Katolikus közösségépítő tapasztalatával. Mindkét konzorciumi tag tevékenysége többrétű és több helyszínhez köthető. Jelen pályázatunk Kecel és környékén történő közösségfejlesztésre irányul. Itt tervezzük az alapítvány és az Új Jeruzsálem közösség profiljának megfelelő közösségépítés fejlesztését. A projekt tevékenységei során a hátrányos helyzetben lévő emberek közösségbe szervezése integráltan történik. Mindez segíti a szociokultúrális hátrányok csökkentését és lehetővé teszi a hátrányos helyzetű emberek befogadását, megsegítését. A többségi társadalom számára mindez szemléletformáló és érzékenyítő hatású, csökken az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés. A projekt átfogó célja: fenntartható struktúrával és szervezeti háttérrel rendelkező befogadó közösség kialakítása Kecelen. A cél eléréséhez a projekt időszaka alatt kurzusokat, koncerteket, közösségi napokat szervezünk Keceliek és a környékben lakók számára. A projekthez kapcsolódó szervezetfejlesztési tevékenység a Szent András Evangelizációs Alapítvány szervezetének fejlesztésére irányul. A szervezetfejlesztés tevékenységeinek megvalósulása által szeretnénk a módszertanokhoz kapcsolódó szakmai anyagokat összegyűjteni, fejleszteni. A projekt során szerzett tapasztalatokat és a kidolgozott módszertani segédanyagokat munkatársi képzések formájában terjesztjük, ezzel lehetőséget adva a projekt multiplikálódásának más településeken is.
Projekt (tervezett) befejezési dátuma
2021. június 29.
Projektazonosítószám
EFOP–1.3.7-17-2017-00154
2017. nov. 24.

A kuratórium legutolsó ülésén eszközbeszerzésről döntött a zenei szolgálat szükségletei számára.

2017. aug. 1.

A megállapított ösztöndíjkeretből az alapítvány kuratóriumi megítélte a támogatásokat a határon túliak számára a III. európai szemináriumot illetően.

2017. máj. 22.

A nyári III. európai szemináriumra készülve munkatársakat küldünk ki Rómába a Karizmatikus Megújulás 50. jubileumi ünnepségére, melyen a Szent András Evangelizációs Iskola nemzetközi tanácsa is részt vesz – erről döntött a kuratórium legutóbbi ülésén.

2017. máj. 11.

A kuratórium tegnapi ülésén elfogadta az alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentését, eredménybeszámolóját és mérlegét.

2017. már. 18.
A kuratórium mai ülésén sürgős, napi munka igényelte eszközbeszerzésről döntött.
2017. jan. 16.

A kuratórium a legutolsó ülésén felmérte a 2017-es nagy program előkészületeit, valamint a rendezési költségeit és döntött egy összeg elkülönítéséről erre a rendezvényre.

2016. dec. 13.

Az iroda és az Alapítvány fennállásának 10. évfordulóját ünneplő est végén a kuratórium tagjai szemlét tartottak az épületben és néhány javításról, ill. beszerzésről döntöttek.

2016. nov. 18.

A kuratórium a mai ülésén a fenntartási problémákkal foglalkozott és döntött, hogy kezdeményezi Sidó Éva munkaviszonyának megszüntetését.

2016. szep. 10.

A kuratórium mai ülésén áttekintette a megnyert pályázatot és döntött az új autó beszerzésének módjáról.

2016. máj. 30.

A kuratórium az utolsó ülésén elfogadta az Alapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentését, mérlegét és eredménybeszámolóját.

2016. jan. 18.

A kuratórium az elmúlt ülésén áttekintette a 2016-ra tervezett nagyobb lélegzetvételű kurzusokat és döntött azok támogatásáról: a szőregi Pál kurzusról (HU-16-12) és a pannonhalmi „Szent Márton, a hittérítő” konferenciáról (HU-16-16).

2015. nov. 2.

A kuratórium a mai ülésén értékelte az adománygyűjtő kampányt.

2015. aug. 15.

A kuratórium, áttekintve az Alapítvány pénzügyi helyzetét, sürgős adománygyűjtő kampány indításáról döntött, valamint megerősítette a húsz éves ünnepség költségvetését.

2015. máj. 28.

A kuratórium a nyári eseményekről tárgyalva 2 kiküldetésről (Róma és Lengyelország), valamint a János kurzus [HU-15-13] támogatásáról döntött.

2015. máj. 22.

A kuratórium a mai ülésén elfogadta az Alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentését, mérlegét és eredménybeszámolóját.

Oldalak