Alapító Okirat módosítása a közhasznúságot érintő jogszabályi előírások módosulása kapcsán

Ülés dátuma: 

2014. júl. 17.

Ülés témái: 

  1. A kuratórium elnökének lakcím módosítása;
  2. Csiszér László lakcím módosítása;
  3. Lukács Ferenc lakcím módosítása;
  4. Alapítvány honlapcímének megadása;
  5. Felügyelő Bizottság megszüntetése;
  6. közhasznú tevékenységek törvény szerinti megjelölése;
  7. kuratóriumi ülés összehívási módjának kiegészítése;
  8. Az Alapító Okirat 2013. évi V. törvénynek és a 2011. évi CLXXV. törvénynek való megfeleltetése és egységes szerkezetbe való foglalása
  • bubu