EFOP–1.3.7-17-2017-00154

Beküldő: Jóbel, 1 január, 2018

EFOP–1.3.7-17-2017-00154

Kedvezményezett neve
Szent Andárs Evangelizációs Alapítvány
Konzorciumi parnter neve
Új Jeruzsélem Katolikus Közösség
Projekt címe
Szemléletformálás, avagy hátránykompenzációs program a közösségek létrejöttéért
Szerződött támogatás összege
49.999.810 Ft, azaz negyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-nyolcszáztíz forint
Támogatás mértéke
100%
Projekt tartalmának bemutatása
Projektünk a Szent András Evangelizációs alapítvány és az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség összefogásával jött létre. A megvalósuló tevékenységek során a Szent András Evangelizációs Iskola képzési tapasztalatát ötvözzük az Új Jeruzsálem Katolikus közösségépítő tapasztalatával. Mindkét konzorciumi tag tevékenysége többrétű és több helyszínhez köthető. Jelen pályázatunk Kecel és környékén történő közösségfejlesztésre irányul. Itt tervezzük az alapítvány és az Új Jeruzsálem közösség profiljának megfelelő közösségépítés fejlesztését. A projekt tevékenységei során a hátrányos helyzetben lévő emberek közösségbe szervezése integráltan történik. Mindez segíti a szociokultúrális hátrányok csökkentését és lehetővé teszi a hátrányos helyzetű emberek befogadását, megsegítését. A többségi társadalom számára mindez szemléletformáló és érzékenyítő hatású, csökken az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés. A projekt átfogó célja: fenntartható struktúrával és szervezeti háttérrel rendelkező befogadó közösség kialakítása Kecelen. A cél eléréséhez a projekt időszaka alatt kurzusokat, koncerteket, közösségi napokat szervezünk Keceliek és a környékben lakók számára. A projekthez kapcsolódó szervezetfejlesztési tevékenység a Szent András Evangelizációs Alapítvány szervezetének fejlesztésére irányul. A szervezetfejlesztés tevékenységeinek megvalósulása által szeretnénk a módszertanokhoz kapcsolódó szakmai anyagokat összegyűjteni, fejleszteni. A projekt során szerzett tapasztalatokat és a kidolgozott módszertani segédanyagokat munkatársi képzések formájában terjesztjük, ezzel lehetőséget adva a projekt multiplikálódásának más településeken is.
Projekt (tervezett) befejezési dátuma
2021. június 29.
Projektazonosítószám
EFOP–1.3.7-17-2017-00154