Beszámolók

Kuratórium és jegyzőkönyvek

2018

– Munkaviszony megszüntetése, új alkalmazott felvételeEszközbeszerzés
– A Kondorosi Holding Zrt. csatlakozási kérelme
– Személyi adatok módosulása, valamint az alapító okirat módosítása az alapítványhoz történő csatlakozás szabályainak részletezésével
– Új igazgató; Eszközbeszerzés
– Az Alapítvány 2017. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– A jelentősebb 2018-as országos kurzusok támogatása

2017

– Ösztöndíjak a III. európai szemináriumra
– Munkatársak kiküldetése a római nemzetközi tanácsülésre
– Az Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– III. Európai Szent András szeminárium szervezése

2016

– Javítások és beszerzések
– Munkaviszony megszüntetése
– Új autó vásárlása a megnyert pályázatból
– Az Alapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– 2016-os nagyobb programok és azok támogatása

2015

– Az alapítvány anyagi helyzete, az adományozási kampány értékeléseEszközbeszerzés, javítások
– Az alapítvány anyagi helyzete, adományozási kampány indításaHúsz éves ünnepség rendezése és költségvetése
– Munkatársak kiküldése Rómába, a Szent András Evangelizációs Iskola Nemzetközi tanácsülésére; Munkatársak kiküldése a II. Európai szemináriumra Lengyelországba; 2015-évi János kurzus támogatása
– Az Alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– A Szent András Evangelizációs Iskola 20. éves fennállásának ünneplése

2014

– A váli lelkigyakorlatos ház üzemeltetése
– Munkatársak kiküldése Folignoba
– A kuratórium elnökének lakcím módosítása; Csiszér László lakcím módosítása; Lukács Ferenc lakcím módosítása; Alapítvány honlapcímének megadása; Felügyelő Bizottság megszüntetése; közhasznú tevékenységek törvény szerinti megjelölése; kuratóriumi ülés összehívási módjának kiegészítése; Az Alapító Okirat 2013. évi V. törvénynek és a 2011. évi CLXXV. törvénynek való megfeleltetése és egységes szerkezetbe való foglalása
– Joanovits Róbert alkalmazása; Eszközbeszerzés; János kurzus támogatása, Pál kurzus támogatása
– az Alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója
– Pannonhalmi BandÁsz napok szervezési, rendezési költségei

2013

– Váli lelkigyakorlatos ház bérletének változásáról
– Sidó Éva alkalmazása
– A Boldogok vagytok nevű rendezvény szervezése és támogatásáról
– az Alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója
– Eszközbeszerzés az Alapítvány számára

2012

– Pál kurzus Szécsény; I. Európai Szent András szeminárium (Róma); Új Élet kurzus; BandÁsz napok 2012
– az Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója; eszközbeszerzés az Alapítvány számára

2011

– az Alapítvány munkavállalói körében bekövetkezett változások
– Alapító Okirat módosítása, bírósági hiánypótlás képviselet miattnovemberi BandÁsz napok szervezése
– meghívó a Nemzetközi új evangelizációs találkozóra Rómában, önkéntesek kiküldése
– az Alapító Okirat módosítása lakcímváltozás miatt
– az Alapítvány önkénteseinek képzése és támogatása ‒ koordinátor képzés; számítástechnikai eszközök vásárlása az Alapítvány számára
– az Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója

2010

– Az Alapító Okirat módosítása a Felügyelő bizottsággal kapcsolatban; Pannonhalmi BandÁsz napok megrendezése és a rendezés költségei
– Az Alapítvány önkénteseinek külföldi kiküldetése
– Az Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentésének, mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása

2009

– Alapítványi ösztöndíjak és támogatás megítélése a Pannonhalmi Szeminárium résztvevőinek
– A váli Szent Mihály Major bérlése
– Az önkéntesek továbbképzésével kapcsolatos tevékenységének segítése, könyvkiadás
– Az önkéntesek továbbképzésével kapcsolatos tevékenységek, és annak költség vonzatai, kölcsön felvétele
– az Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2008 évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– Önkéntesek továbbképzése 2009-ben

2008

– Az Alapítvány Kuratóriumának átszerveződése
– Alapítványi támogatás megítélése a kunágotai Római Katolikus Plébánián 2008.10.18-26-ig tartandó „Pál kurzus” elnevezésű rendezvény (HU-08-15) résztvevőinek
– Arm Katalin munkavállalóként való alkalmazása a Szent András Evangelizációs Alapítványnál
– Alapítványi ösztöndíjak és támogatás megítélése a ménfőcsanaki Pál titka kurzus résztvevőinek
– Az Alapítvány munkavállalói körében bekövetkezett változások megtárgyalása
– az Alapítvány 2007-es közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2007-es mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– Alapítványi ösztöndíjak megítélése a szegedi Mózes kurzus résztvevőinek

2007

– Szőke Noémi munkaviszonyának megszüntetése közös megállapodással; Tamás atya szolgálatának időpont-változása; alapítványi támogatás a Pál titka kurzusra; tájékoztatás az Alapítvány részére juttatott számítógépekről
– Tóth Anikó és Varga László munkavállalóként történő alkalmazása az Alapítványnál; Tamás atya fogadása a Szent András Evangelizációs Iskolánál a Verbita Renddel kötött megállapodás alapján
– Szőke Noémi munkaszerződésének módosítása, 8 órás főállásúról 6 órás munkavállalóvá; az Alapítvány székhelyén megrendezendő Igazgatóképző Labor ösztöndíjainak kiosztása
– dr. Perjési Anita alkalmazása, mint munkavállaló, és tanulmányi szabadságolása
– A Szent András Evangelizációs Iskola által a Győr-ménfőcsanaki Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Centrumban 2007.07.23‒29-ig tartandó János kurzus, valamint a 2007.08.16‒20-ig tartandó József Barnabás labor elnevezésű kurzusok anyagi támogatása.
– Szőke Noémi alkalmazása a Szent András Evangelizációs Alapítványnál, mint munkavállaló
– A Szent András Evangelizációs Iskola által a Győr-ménfőcsanaki Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Centrumban 2007. 04. 28-05. 21-ig tartandó Az evangélium hét fiatalja elnevezésű kurzusok anyagi támogatása
– Felügyelő Bizottság megalakulásaKönyvkiadásErdélyi Szt. András Evang. Iskola internet támogatása

2006

– Gyuris Gellért alkalmazása a Szent András Evangelizációs Alapítványnál, mint munkavállaló
– Beszámoló José H. Prado Flores: Effeta! Nyílj meg! c. könyvének kiadásának jelenlegi állásáról; A Szent András Evangelizációs Iskola által a Győr-ménfőcsanaki Árpád-házi Szent Margit Evangelizációs Centrumban 2007.09.22‒26-ig tartandó „József Barnabás” munkatársi képzés és 2007.09.28‒10.01-ig tartandó „Az evangélium hét fiatalja” elnevezésű kurzusok anyagi támogatása
– A Szent András Evangelizációs Iskola alapítójának, José H. Prado Flores-nek az „Effeta! Abbrete!” (Effeta, nyílj meg!) c. könyvének a Szent András Evangelizációs Alapítvány által történő kiadáshoz a megfelelő nyomda, fordító megállapítása, megbeszélése és anyagi ügyekben döntés
– A Szent András Evangelizációs Iskola Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása
– Az Alapító Okirat módosítása a Fővárosi Bíróság 7. Pk. 60.170/2006/1. végzésében foglaltak szerint
– A Szent András Alapítvány megalapítása

Felügyelőbizottság és jegyzőkönyvek

– az Alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2013. évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– az Alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2012. évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– az Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2011. évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– az Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2010. évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– A Felügyelő Bizottság működése és ügyrendje