Beszámolók

Kuratórium és jegyzőkönyvek

2019

– Arm Katalin lemondásának elfogadása és Gállné Busai Barbara megválasztásaAlapítvány rövidített nevének meghatározásaAlapítvány által megszerzett ingatlanok számbavétele, döntés azok hasznosításáról és ennek megfelelően az Alapítvány céljainak megvalósulását szolgáló tevékenységek bővítésérőlAdatváltozások bejelentéseAlapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalása
– Az Alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– Arm Katalin lemondásának elfogadása és Gállné Busai Barbara megválasztásaAlapítvány rövidített nevének meghatározásaAlapítvány által megszerzett ingatlanok számbavétele, döntés azok hasznosításáról és ennek megfelelően az Alapítvány céljainak bővítésérőlAdatváltozások bejelentéseAlapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalása

2018

– Munkaviszony megszüntetése, új alkalmazott felvételeEszközbeszerzés
– A Kondorosi Holding Zrt. csatlakozási kérelme
– Személyi adatok módosulása, valamint az alapító okirat módosítása az alapítványhoz történő csatlakozás szabályainak részletezésével
– Új igazgató; Eszközbeszerzés
– Az Alapítvány 2017. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– A jelentősebb 2018-as országos kurzusok támogatása

2017

– Ösztöndíjak a III. európai szemináriumra
– Munkatársak kiküldetése a római nemzetközi tanácsülésre
– Az Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– III. Európai Szent András szeminárium szervezése

2016

– Javítások és beszerzések
– Munkaviszony megszüntetése
– Új autó vásárlása a megnyert pályázatból
– Az Alapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– 2016-os nagyobb programok és azok támogatása

2015

– Az alapítvány anyagi helyzete, az adományozási kampány értékeléseEszközbeszerzés, javítások
– Az alapítvány anyagi helyzete, adományozási kampány indításaHúsz éves ünnepség rendezése és költségvetése
– Munkatársak kiküldése Rómába, a Szent András Evangelizációs Iskola Nemzetközi tanácsülésére; Munkatársak kiküldése a II. Európai szemináriumra Lengyelországba; 2015-évi János kurzus támogatása
– Az Alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– A Szent András Evangelizációs Iskola 20. éves fennállásának ünneplése

2014

– A váli lelkigyakorlatos ház üzemeltetése
– Munkatársak kiküldése Folignoba
– A kuratórium elnökének lakcím módosítása; Csiszér László lakcím módosítása; Lukács Ferenc lakcím módosítása; Alapítvány honlapcímének megadása; Felügyelő Bizottság megszüntetése; közhasznú tevékenységek törvény szerinti megjelölése; kuratóriumi ülés összehívási módjának kiegészítése; Az Alapító Okirat 2013. évi V. törvénynek és a 2011. évi CLXXV. törvénynek való megfeleltetése és egységes szerkezetbe való foglalása
– Joanovits Róbert alkalmazása; Eszközbeszerzés; János kurzus támogatása, Pál kurzus támogatása
– az Alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója
– Pannonhalmi BandÁsz napok szervezési, rendezési költségei

2013

– Váli lelkigyakorlatos ház bérletének változásáról
– Sidó Éva alkalmazása
– A Boldogok vagytok nevű rendezvény szervezése és támogatásáról
– az Alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója
– Eszközbeszerzés az Alapítvány számára

2012

– Pál kurzus Szécsény; I. Európai Szent András szeminárium (Róma); Új Élet kurzus; BandÁsz napok 2012
– az Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója; eszközbeszerzés az Alapítvány számára

2011

– az Alapítvány munkavállalói körében bekövetkezett változások
– Alapító Okirat módosítása, bírósági hiánypótlás képviselet miattnovemberi BandÁsz napok szervezése
– meghívó a Nemzetközi új evangelizációs találkozóra Rómában, önkéntesek kiküldése
– az Alapító Okirat módosítása lakcímváltozás miatt
– az Alapítvány önkénteseinek képzése és támogatása ‒ koordinátor képzés; számítástechnikai eszközök vásárlása az Alapítvány számára
– az Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója

2010

– Az Alapító Okirat módosítása a Felügyelő bizottsággal kapcsolatban; Pannonhalmi BandÁsz napok megrendezése és a rendezés költségei
– Az Alapítvány önkénteseinek külföldi kiküldetése
– Az Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentésének, mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása

2009

– Alapítványi ösztöndíjak és támogatás megítélése a Pannonhalmi Szeminárium résztvevőinek
– A váli Szent Mihály Major bérlése
– Az önkéntesek továbbképzésével kapcsolatos tevékenységének segítése, könyvkiadás
– Az önkéntesek továbbképzésével kapcsolatos tevékenységek, és annak költség vonzatai, kölcsön felvétele
– az Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2008 évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– Önkéntesek továbbképzése 2009-ben

2008

– Az Alapítvány Kuratóriumának átszerveződése
– Alapítványi támogatás megítélése a kunágotai Római Katolikus Plébánián 2008.10.18-26-ig tartandó „Pál kurzus” elnevezésű rendezvény (HU-08-15) résztvevőinek
– Arm Katalin munkavállalóként való alkalmazása a Szent András Evangelizációs Alapítványnál
– Alapítványi ösztöndíjak és támogatás megítélése a ménfőcsanaki Pál titka kurzus résztvevőinek
– Az Alapítvány munkavállalói körében bekövetkezett változások megtárgyalása
– az Alapítvány 2007-es közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2007-es mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– Alapítványi ösztöndíjak megítélése a szegedi Mózes kurzus résztvevőinek

2007

– Szőke Noémi munkaviszonyának megszüntetése közös megállapodással; Tamás atya szolgálatának időpont-változása; alapítványi támogatás a Pál titka kurzusra; tájékoztatás az Alapítvány részére juttatott számítógépekről
– Tóth Anikó és Varga László munkavállalóként történő alkalmazása az Alapítványnál; Tamás atya fogadása a Szent András Evangelizációs Iskolánál a Verbita Renddel kötött megállapodás alapján
– Szőke Noémi munkaszerződésének módosítása, 8 órás főállásúról 6 órás munkavállalóvá; az Alapítvány székhelyén megrendezendő Igazgatóképző Labor ösztöndíjainak kiosztása
– dr. Perjési Anita alkalmazása, mint munkavállaló, és tanulmányi szabadságolása
– A Szent András Evangelizációs Iskola által a Győr-ménfőcsanaki Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Centrumban 2007.07.23‒29-ig tartandó János kurzus, valamint a 2007.08.16‒20-ig tartandó József Barnabás labor elnevezésű kurzusok anyagi támogatása.
– Szőke Noémi alkalmazása a Szent András Evangelizációs Alapítványnál, mint munkavállaló
– A Szent András Evangelizációs Iskola által a Győr-ménfőcsanaki Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Centrumban 2007. 04. 28-05. 21-ig tartandó Az evangélium hét fiatalja elnevezésű kurzusok anyagi támogatása
– Felügyelő Bizottság megalakulásaKönyvkiadásErdélyi Szt. András Evang. Iskola internet támogatása

2006

– Gyuris Gellért alkalmazása a Szent András Evangelizációs Alapítványnál, mint munkavállaló
– Beszámoló José H. Prado Flores: Effeta! Nyílj meg! c. könyvének kiadásának jelenlegi állásáról; A Szent András Evangelizációs Iskola által a Győr-ménfőcsanaki Árpád-házi Szent Margit Evangelizációs Centrumban 2007.09.22‒26-ig tartandó „József Barnabás” munkatársi képzés és 2007.09.28‒10.01-ig tartandó „Az evangélium hét fiatalja” elnevezésű kurzusok anyagi támogatása
– A Szent András Evangelizációs Iskola alapítójának, José H. Prado Flores-nek az „Effeta! Abbrete!” (Effeta, nyílj meg!) c. könyvének a Szent András Evangelizációs Alapítvány által történő kiadáshoz a megfelelő nyomda, fordító megállapítása, megbeszélése és anyagi ügyekben döntés
– A Szent András Evangelizációs Iskola Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása
– Az Alapító Okirat módosítása a Fővárosi Bíróság 7. Pk. 60.170/2006/1. végzésében foglaltak szerint
– A Szent András Alapítvány megalapítása

Felügyelőbizottság és jegyzőkönyvek

– az Alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2013. évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– az Alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2012. évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– az Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2011. évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– az Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2010. évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– A Felügyelő Bizottság működése és ügyrendje