Ülések szűrése

A ülések témaköre
– A Szent András Alapítvány megalapítása
– Az Alapító Okirat módosítása a Fővárosi Bíróság 7. Pk. 60.170/2006/1. végzésében foglaltak szerint
– A Szent András Evangelizációs Iskola Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása
– A Szent András Evangelizációs Iskola alapítójának, José H. Prado Flores-nek az „Effeta! Abbrete!” (Effeta, nyílj meg!) c. könyvének a Szent András Evangelizációs Alapítvány által történő kiadáshoz a megfelelő nyomda, fordító megállapítása, megbeszélése és anyagi ügyekben döntés
– Beszámoló José H. Prado Flores: Effeta! Nyílj meg! c. könyvének kiadásának jelenlegi állásáról; A Szent András Evangelizációs Iskola által a Győr-ménfőcsanaki Árpád-házi Szent Margit Evangelizációs Centrumban 2007.09.22‒26-ig tartandó „József Barnabás” munkatársi képzés és 2007.09.28‒10.01-ig tartandó „Az evangélium hét fiatalja” elnevezésű kurzusok anyagi támogatása
– Gyuris Gellért alkalmazása a Szent András Evangelizációs Alapítványnál, mint munkavállaló
– Felügyelő Bizottság megalakulásaKönyvkiadásErdélyi Szt. András Evang. Iskola internet támogatása
– A Szent András Evangelizációs Iskola által a Győr-ménfőcsanaki Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Centrumban 2007. 04. 28-05. 21-ig tartandó Az evangélium hét fiatalja elnevezésű kurzusok anyagi támogatása
– Szőke Noémi alkalmazása a Szent András Evangelizációs Alapítványnál, mint munkavállaló
– A Szent András Evangelizációs Iskola által a Győr-ménfőcsanaki Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Centrumban 2007.07.23‒29-ig tartandó János kurzus, valamint a 2007.08.16‒20-ig tartandó József Barnabás labor elnevezésű kurzusok anyagi támogatása.
– dr. Perjési Anita alkalmazása, mint munkavállaló, és tanulmányi szabadságolása
– Szőke Noémi munkaszerződésének módosítása, 8 órás főállásúról 6 órás munkavállalóvá; az Alapítvány székhelyén megrendezendő Igazgatóképző Labor ösztöndíjainak kiosztása
– Tóth Anikó és Varga László munkavállalóként történő alkalmazása az Alapítványnál; Tamás atya fogadása a Szent András Evangelizációs Iskolánál a Verbita Renddel kötött megállapodás alapján
– Szőke Noémi munkaviszonyának megszüntetése közös megállapodással; Tamás atya szolgálatának időpont-változása; alapítványi támogatás a Pál titka kurzusra; tájékoztatás az Alapítvány részére juttatott számítógépekről
– Alapítványi ösztöndíjak megítélése a szegedi Mózes kurzus résztvevőinek
– az Alapítvány 2007-es közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2007-es mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– Az Alapítvány munkavállalói körében bekövetkezett változások megtárgyalása
– Alapítványi ösztöndíjak és támogatás megítélése a ménfőcsanaki Pál titka kurzus résztvevőinek
– Arm Katalin munkavállalóként való alkalmazása a Szent András Evangelizációs Alapítványnál
– Alapítványi támogatás megítélése a kunágotai Római Katolikus Plébánián 2008.10.18-26-ig tartandó „Pál kurzus” elnevezésű rendezvény (HU-08-15) résztvevőinek
– Az Alapítvány Kuratóriumának átszerveződése
– Önkéntesek továbbképzése 2009-ben
– az Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2008 évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– Az önkéntesek továbbképzésével kapcsolatos tevékenységek, és annak költség vonzatai, kölcsön felvétele
– Az önkéntesek továbbképzésével kapcsolatos tevékenységének segítése, könyvkiadás
– A váli Szent Mihály Major bérlése
– Alapítványi ösztöndíjak és támogatás megítélése a Pannonhalmi Szeminárium résztvevőinek
– Az Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentésének, mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– Az Alapítvány önkénteseinek külföldi kiküldetése
– A Felügyelő Bizottság működése és ügyrendje
– Az Alapító Okirat módosítása a Felügyelő bizottsággal kapcsolatban; Pannonhalmi BandÁsz napok megrendezése és a rendezés költségei
– az Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2010. évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– az Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója
– az Alapítvány önkénteseinek képzése és támogatása ‒ koordinátor képzés; számítástechnikai eszközök vásárlása az Alapítvány számára
– az Alapító Okirat módosítása lakcímváltozás miatt
– meghívó a Nemzetközi új evangelizációs találkozóra Rómában, önkéntesek kiküldése
– Alapító Okirat módosítása, bírósági hiánypótlás képviselet miattnovemberi BandÁsz napok szervezése
– az Alapítvány munkavállalói körében bekövetkezett változások
– az Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2011. évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– az Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója; eszközbeszerzés az Alapítvány számára
– Pál kurzus Szécsény; I. Európai Szent András szeminárium (Róma); Új Élet kurzus; BandÁsz napok 2012
– Eszközbeszerzés az Alapítvány számára
– az Alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2012. évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– az Alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója
– A Boldogok vagytok nevű rendezvény szervezése és támogatásáról
– Sidó Éva alkalmazása
– Váli lelkigyakorlatos ház bérletének változásáról
– Pannonhalmi BandÁsz napok szervezési, rendezési költségei
– az Alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása; az Alapítvány 2013. évi mérlegének és eredménybeszámolójának elfogadása
– az Alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója
– Joanovits Róbert alkalmazása; Eszközbeszerzés; János kurzus támogatása, Pál kurzus támogatása
– A kuratórium elnökének lakcím módosítása; Csiszér László lakcím módosítása; Lukács Ferenc lakcím módosítása; Alapítvány honlapcímének megadása; Felügyelő Bizottság megszüntetése; közhasznú tevékenységek törvény szerinti megjelölése; kuratóriumi ülés összehívási módjának kiegészítése; Az Alapító Okirat 2013. évi V. törvénynek és a 2011. évi CLXXV. törvénynek való megfeleltetése és egységes szerkezetbe való foglalása
– Munkatársak kiküldése Folignoba
– A váli lelkigyakorlatos ház üzemeltetése
– A Szent András Evangelizációs Iskola 20. éves fennállásának ünneplése
– Az Alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– Munkatársak kiküldése Rómába, a Szent András Evangelizációs Iskola Nemzetközi tanácsülésére; Munkatársak kiküldése a II. Európai szemináriumra Lengyelországba; 2015-évi János kurzus támogatása
– Az alapítvány anyagi helyzete, adományozási kampány indításaHúsz éves ünnepség rendezése és költségvetése
– Az alapítvány anyagi helyzete, az adományozási kampány értékeléseEszközbeszerzés, javítások
– 2016-os nagyobb programok és azok támogatása
– Az Alapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– Új autó vásárlása a megnyert pályázatból
– Munkaviszony megszüntetése
– Javítások és beszerzések
– III. Európai Szent András szeminárium szervezése
– Az Alapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– Munkatársak kiküldetése a római nemzetközi tanácsülésre
– Ösztöndíjak a III. európai szemináriumra
– A jelentősebb 2018-as országos kurzusok támogatása
– Az Alapítvány 2017. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– Új igazgató; Eszközbeszerzés
– Személyi adatok módosulása, valamint az alapító okirat módosítása az alapítványhoz történő csatlakozás szabályainak részletezésével
– A Kondorosi Holding Zrt. csatlakozási kérelme
– Munkaviszony megszüntetése, új alkalmazott felvételeEszközbeszerzés
– Arm Katalin lemondásának elfogadása és Gállné Busai Barbara megválasztásaAlapítvány rövidített nevének meghatározásaAlapítvány által megszerzett ingatlanok számbavétele, döntés azok hasznosításáról és ennek megfelelően az Alapítvány céljainak bővítésérőlAdatváltozások bejelentéseAlapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalása
– Az Alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentése, mérlege és eredménybeszámolója, valamint az 1% felhasználása
– Arm Katalin lemondásának elfogadása és Gállné Busai Barbara megválasztásaAlapítvány rövidített nevének meghatározásaAlapítvány által megszerzett ingatlanok számbavétele, döntés azok hasznosításáról és ennek megfelelően az Alapítvány céljainak megvalósulását szolgáló tevékenységek bővítésérőlAdatváltozások bejelentéseAlapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalása